gamenewsimg_51401_5_normal.jpg

 

 

刀塔傳奇【2015台港澳兩岸菁英賽】經典影片 part 1 

 

 

刀塔傳奇【2015台港澳兩岸菁英賽】經典影片 part 2 

 

 

刀塔傳奇 – 2015兩岸菁英對抗賽【王者的奶茶】

 

 

 

 

 


文章標籤

刀塔傳奇攻略站 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()