d819459.jpg

比賽時間:2014/11/30 ~ 2015/2/1

 

 

刀塔傳奇 《台港澳巔峰競技》 總決賽【王者的奶茶】

 

 

 

 

刀塔傳奇《台港澳巔峰競技》北區決賽: 華賢 vs 大安古天樂

 

 

 

刀塔傳奇《台港澳巔峰競技》北區精華- 全控場流 + 聖堂SOLO秀

 

 

 

刀塔傳奇《台港澳巔峰競技》南區冠亞 : 彰化人 vs 吉初

文章標籤

刀塔傳奇攻略站 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()